stacje zlewne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Zlewne Stacje

Co to jest stacje zlewne
instalacje i urządzenia zlokalizowane
przy kolektorach sieci kanalizacyjnej albo przy oczyszczalniach ścieków wykorzystywane
do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z
miejsc gromadzenia

Czym jest stacje zlewne znaczenie w Słownik prawo S .