sporządzanie mapy hałasu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Hałasu Mapy Sporządzanie

Co to jest sporządzanie mapy hałasu
przedstawianie, w kategoriach parametru hałasu, danych dotyczących aktualnej albo przewidywanej sytuacji w dziedzinie hałasu, ze wskazaniem przypadków naruszenia odnośnej obowiązującej wartości granicznej, liczby dotkniętych osób na ustalonym obszarze albo liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu pewnej wartości parametru hałasu na pewnym obszarze

Czym jest sporządzanie mapy hałasu znaczenie w Słownik prawo S .