spalarnia odpadów co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Odpadów Spalarnia

Co to jest spalarnia odpadów
zakład albo jego część
przydzielone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem albo bez odzysku
wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia wykorzystywane do
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wspólnie z oczyszczaniem
gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i
monitorowaniem mechanizmów i instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym
przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego
przekształcania i instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem
substancji otrzymanych wskutek spalania i oczyszczania gazów odlotowych

Czym jest spalarnia odpadów znaczenie w Słownik prawo S .