spalanie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Spalanie

Co to jest spalanie
mechanizm termicznego unieszkodliwiania odpadów, w trakcie
którego chemicznie związana energia spalanej materii przemieniana jest w
energię cieplną. Związki palne przemieniane są w gazy spalinowe. Niepalna
materia nieorganiczna pozostaje w formie żużla i popiołu lotnego;

Czym jest spalanie znaczenie w Słownik prawo S .