ścieki przemysłowe co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Przemysłowe Ścieki

Co to jest ścieki przemysłowe
ścieki, nie będące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi albo roztopowymi, powstałe przez wzgląd na prowadzoną poprzez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową albo usługową, a również będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu

Czym jest ścieki przemysłowe znaczenie w Słownik prawo S .