ścieki komunalne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Komunalne Ścieki

Co to jest ścieki komunalne
ścieki bytowe albo mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi lub wodami opadowymi albo roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w dziedzinie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych

Czym jest ścieki komunalne znaczenie w Słownik prawo S .