rekultywacja co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Rekultywacja

Co to jest rekultywacja
oczyszczanie gruntu, na który wpływ miał przedmiot unieszkodliwiania odpadów, w taki sposób, by przywrócić go do satysfakcjonującego stanu, ze szczególnym uwzględnieniem jakości gleby, dzikiej fauny i flory, siedlisk naturalnych, mechanizmów wody słodkiej, krajobrazu i odpowiednich celów użytkowych

Czym jest rekultywacja znaczenie w Słownik prawo R .