regeneracja także naturalna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja regeneracja, w tym także naturalna regeneracja

Co to jest regeneracja, w tym również naturalna regeneracja
znaczy, w razie wody, gatunków chronionych i siedlisk przyrodniczych, przywrócenie zasobów naturalnych i/albo ich osłabionej użyteczności do warunków startowych, a w razie szkód dotyczące powierzchni ziemi, zniesienie wszelkiego znaczącego ryzyka negatywnego wpływu na zdrowie ludzi

Czym jest regeneracja, w tym także znaczenie w Słownik prawo R .