recykling organiczny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Organiczny Recykling

Co to jest recykling organiczny
obróbka
tlenowa, w tym kompostowanie, albo beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi
biologicznemu w kontrolowanych uwarunkowaniach przy pomocy mikroorganizmów, w
wyniku której powstaje materia organiczna albo metan; składowanie na składowisku
odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny

Czym jest recykling organiczny znaczenie w Słownik prawo R .