parametry wskaźniki co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja parametry i wskaźniki urbanistyczne

Co to jest wskaźniki i parametry urbanistyczne
wskaźniki
i parametry ustanawiane w dokumentach planistycznych, odpowiednio z przepisami
wydanymi opierając się na art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40 - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Czym jest parametry i wskaźniki znaczenie w Słownik prawo P .