odpady obojętne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Obojętne Odpady

Co to jest odpady obojętne
odpady, które nie ulegają jakimkolwiek ważnym przemianom fizycznym, chemicznym albo biologicznym. Odpady obojętne są nierozpuszczalne, niepalne, nie wchodzą w inny sposób w reakcje fizyczne albo chemiczne, nie ulegają biodegradacji, nie wpływają niekorzystnie na inną materię, z którą wchodzą w kontakt w sposób, który mógłby wywołać zanieczyszczenie środowiska albo zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu. Całkowita umiejętność do wymywania i zawartość substancji zanieczyszczających w odpadach i ekotoksyczność odcieku muszą być nieznaczne, a zwłaszcza nie mogą one stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych albo podziemnych

Czym jest odpady obojętne znaczenie w Słownik prawo O .