czynna ochrona co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Czynna Ochrona

Co to jest OCHRONA CZYNNA: ochrona czynna
wykorzystywanie, w przypadku potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody albo zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk roślin, zwierząt albo grzybów

Czym jest ochrona czynna znaczenie w Słownik prawo O .

Co znaczy Obszar Buforowy:
Porównanie region buforowy region wokół obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom, zwłaszcza zakazom albo nakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt ochrona czynna co znaczy.
Krzyżówka Ochrona In Situ:
Dlaczego ochrona in situ ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a również przedmiotów przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania ochrona czynna krzyżówka.
Co to jest Odbiorca Paliw Gazowych Lub Energii Elektrycznej W Gospodarstwie Domowym:
Jak lepiej gazowych albo energii elektrycznej w gospodarstwie domowym odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych albo energii elektrycznej wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym ochrona czynna co to jest.
Słownik Ochrona Infrastruktury Krytycznej:
Kiedy infrastruktury krytycznej zespół przedsięwzięć organizacyjnych wykonywanych w celu zapewnienia funkcjonowania albo szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii ochrona czynna słownik.
  • Dodano:
  • Autor: