obszar natura 2000 co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja 2000 Natura Obszar

Co to jest region Natura 2000
jedna z form ochrony przyrody użytkowana w Polsce i
równocześnie obiekt programu Europejskiej Sieci Ekologicznej -
programu ochrony przyrody mającego na celu zoptymalizowanie działań na
rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, przez wydzielenie
sieci obszarów ochrony na terenie Europy, a w pierwszej kolejności UE. Celem
wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem
przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej
Europy. Obszary wchodzące w skład sieci są bardzo zróżnicowane. Idea
sieci opiera się na szablonowych metodach ochrony (ochrona obszarowa i
gatunkowa) i ujednoliceniu działań administracyjno-prawnych. Do tej
pory w Polsce wydzielone zostały 72 obszary.
W przekonaniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004r. to są obszary obejmujące:
* obszary specjalnej ochrony ptaków
* specjalne obszary ochrony siedlisk
Celem stworzenia było ujednolicenie współdziałania wielu instytucji
wspierających ochronę danych obszarów, pokonanie niedostatku wiedzy o
krajowych zasobach różnorodności przyrodniczej, mobilizacja znaczących
środków finansowych i uzyskanie powszechnej socjalnej akceptacji
obszarów proponowanych do ochrony. Poszczególne państwa członkowskie są
odpowiedzialne za zachowanie na obszarach wchodzących w skład sieci
NATURA 2000 chronionych walorów w stanie nie pogorszonym, co nie
wyklucza jednak ich gospodarczego zastosowania.
Polskie obszary Natura 2000:
B
* Babia Góra
* Bagienna Dolina
Drwęcy
* Bagienna Dolina
Narwi
* Bagna Izbickie
* Bagna Nietlickie
* Bagna
Rozwarowskie
* Bagno Bubnów
* Bagno Całowanie
* Bagno Całowanie
* Bagno Wizna
* Baranie Góry
* Beskid Niski
* Beskid Sądecki
* Beskid ?ląski
* Beskid Żywiecki
* Białe Błoto
* Białogóra
* Biedrusko
* Bielawskie Błota
* Bieńkowo
* Bieszczady
* Błota
Rakutowskie
* Bolickie jeziora
lobeliowe
* Boguszyce-Przywory
* Bory
Dolnośląskie
* Bór Chrobotkowy
* Brześnicka
Węgorza
* Buczyna
Szprotawsko-Piotrowicka
* Buczyny
Łagowsko-Sulęcińskie
* Budwity
* Bystrzyca
Jakubowicka
* Bytowskie
jeziora lobeliowe
C
* Cerkiew w Łosiu
koło Ropy
* Chełmskie
Torfowiska Węglanowe
* Chłodnia w
Cieszkowie
* Chmiel
* Cieszyńskie
?ródła Tufowe
* Cyprianka
* Cytadela
Grudziądz
* Czarna Orawa
* Czarne Urwisko
koło Lutyni
* Czarny Las
D
* Dąbrowa
Grotnicka
* Dąbrowa
Radziejowska
* Dąbrowa
?wietlista w Pernie
* Dąbrowy
Krotoszyńskie
* Dąbrowy
Obrzyckie
* Dąbrowy
Seroczyńskie
* Debry
* Delta ?winy
* Dębniańskie
Mokradła
* Diable Skały
* Dobromierz
* Dobromyśl
* Dobryń
* Dobużek
* Dolina Baryczy
* Dolina Białej
Lądeckiej
* Dolina Biebrzy
* Dolina Bobru
* Dolina Bzury
* Dolina Dolnego
Bugu
* Dolina Dolnej
Narwi
* Dolina Dolnej
Noteci
* Dolina Dolnej
Odry
* Dolina Dolnej
Skawy
* Dolina Dolnej
Soły
* Dolina Dolnej
Wisły
* Dolina Drwęcy
* Dolina Górnego
Nurca
* Dlina Górnej
Łabuńki
* Dolina Górnej
Łeby
* Dolina Górnej
Narwi
* Dolina Górnej
Wisły
* Dolina Grabowej
* Dolina Ilanki
* Dolina Iny koło
Recza
* Dolina Kłodawy
* Dolina
Kostrzynia
* Dolina Krasnej
* Dolina Krąpieli
* Dolina Leniwej
Obry
* Dolina Liwca
* Dolina Łachy
* Dolina Łupawy
* Dolina Małej
Wełny
* Dolina Neru
* Dolina Nidy
* Dolina Noteci
* Dolina Odry i
jezioro Dąbie
* Dolina Odry
pomiędzy Czelinem a Kostrzynkiem
* Dolina Odry
Opolskiej
* Dolina Pasłęki
* Dolina Pilicy
* Dolina Pilicy
* Dolina Pliszki
* Dolina Płoni i
Jezioro Miedwie
* Dolina Poru
* Dolina Prądnika
* Dolina Radwi,
Chotli i Chocieli
* Dolina Regi
* Dolina Reknicy
* Dolina Rużycy
* Dolina Rzeki Wel
koło Kopaniarzy
* Dolina Samicy
* Dolina Słupi
* Dolina Sołokiji
* Dolina Stropnej
* Dolina Szyszły
* Dolina
?rodkowego Bugu
* Dolina
?rodkowego Wieprza
* Dolina Środkowej
Noteci i Kanału Bydgoskiego
* Dolina Środkowej
Odry
* Dolina Środkowej
Pilicy
* Dolina Środkowej
Warty
* Dolina Środkowej
Wietcisy
* Dolina Środkowej
Wisły
* Dolina
Tyśmienicy
* Dolina Wełny
* Dolina Widawy
* Dolina Wieprzy i
Studnicy
* Dolina Wkry
* Dolina Zwoleńki
* Dolinki
Jurajskie
* Doliny Omulwi i
Płodownicy
* Doliny Wkry i
Mławki
* Dolna Odra
* Dolna Wisła
* Dolny Wieprz
* Dom Dziecka w
Puławach
* Dorzecze Parsęty
* Dybowska Dolina
Wisły
* Dziczy Las i
Dolina Tywy
* Dziergowice
(Natura 2000)
F
* Forty Modlińskie
* Forty Nyskie
* Forty Salis
Soglio
* Forty w Toruniu
* Fortyfikacje w
Poznaniu
G
* Gązwa
* Gierłoż
* Gliniska
* Gogolice-Kosa
* Gorce
* Gościeradów
* Góra św. Anny
* Góry Bialskie i
Ekipa ?nieżnika
* Góry i Pogórze
Kaczawskie
* Góry Kamienne
* Góry Opawskie
* Góry Słonne
* Góry Sowie i
Bardzkie
* Góry Stołowe
* Graniczny
Meander Odry
* Grądy Odrzańskie
* Grądy w dolinie
Odry
* Grodczyn i Homole koło Dusznik
* Grota Zbójnicka
na Łopieniu
H
* Hopowo
* Hubale
I
* Izbicki Przełom
Wieprza
J
* Janiewickie
Bagno
* Jar Rzeki Raduni
* Jaroszowiec
* Jeleniewo
* Jelonka
* Jeziora
Czaplineckie
* Jeziora
Pszczewskie i Dolina Obry
* Jeziora
Raduńsko-Ostrzyckie
* Jeziora
Szczecineckie
* Jeziora
Uściwierskie
* Jeziora
Wdzydzkie
* Jeziora
Wełtyńskie
* Jeziorka
Chrośnickie
* Jezioro
Bobęcińskie
* Jezioro Brenno
* Jezioro Bukowo
* Jezioro Dobskie
* Jezioro Drużno
* Jezioro Gopło
* Jezioro Karaś
* Jezioro Kozie
* Jezioro Krasne
* Jezioro Kubek
* Jezioro Lubie i
Dolina Drawy
* Jezioro Łuknajno
* Jezioro Oświn i
okolice
* Jezioro Piasek
* Jezioro ?miadowo
* Jezioro Ogromny
Bytyń
* Jezioro
Zgierzynieckie
K
* Kalina-Lisiniec
* Kamień Śląski
* Kamionki
* Kantor Stary
* Kargowskie
Zakola Odry
* Karkonosze
* Kemy Rymańskie
* Klasztor w
Czernej
* Klasztor w
Horyńcu Zdroju
* Kołacznia
* Koło Grobli
* Kopalnie w
Złotym Stoku
* Kopanki
* Kosciól w
Górkach Ogromnych
* Kościół w
Konradowie
* Kościół w
Radziechowach
* Krogulec
* Krosno -
Cigacice
* Krośnieńska
Dolina Odry
* Krowie Bagno
*
Krzesin-Osiecznica
* Kurze Grzędy
L
* Las koło
Tworkowa
* Lasy Barucickie
* Lasy
Bierzwnickie
* Lasy
Cisowsko-Orłowińskie
* Lasy
Gostynińsko-Włocławskie
* Lasy Iławskie
* Lasy Janowskie
* Lasy Lęborskie
* Lasy Łukowskie
* Lasy
Mirachowskie
* Lasy Parczewskie
* Lasy Puszczy nad
Drawą
* Lasy Skaliskie
* Lasy Sobiborskie
* Lasy Spalskie
* Lasy Strzeleckie
* Lasy
Suchedniowskie
* Lasy
Żerkowsko-Czeszewskie
* Liceum
Ogólnokształcace w Opolu Lubelskim
* Lubnia
Ł
* Ławica Słupska
* Łąka w
Bęczkowicach
* Łąki Skoszewskie
* Łebskie Bagna
* Łęgi Czarnej
Strugi
* Łęgi Odrzańskie
* Łęgi Słubickie
* Łysogóry
M
* Madohora
* Małopolski
Przełom Wisły
* Mamerki
* Masyw ?lęży
* Mawra-Bagno
Biała
* Mechowiska
Sulęczyńskie
* Miasteckie
Jeziora Lobeliowe
* Michałowiec
* Mierzeja Sarbska
* Miękińskie Bagna
* Mirosławiec
* Młosino
* Młyn w Pierśćcu
N
* Na Policy
* Nadnoteckie Łęgi
* Narwiańskie
Bagna
* Niebieskie
?ródła
* Niecka
Gródecko-Michałowska
* Nieszawska
Dolina Wisły
* Nietoperek
* Nowa Sól (Natura
2000)
* Nowosolska
Dolina Odry
O
* Odrzańskie Łęgi
* Olszyny Rumockie
* Opactwo
Cystersów w Szczyrzycu
* Opole - południe
* Opole - północ
* Opolska Dolina
Odry
* Ostoja
Augustowska
* Ostoja Borecka
* Ostoja Cedyńska
* Ostoja Drawska
* Ostoja
Goleniowska
* Ostoja
Gorczańska
* Ostoja Ińska
* Ostoja Jaśliska
* Ostoja
Knyszyńska
* Ostoja
Lidzbarska
* Ostoja Magurska
* Ostoja Miedwie
(d.Jezioro Miedwie i okolice)
* Ostoja nad
Baryczą
* Ostoja
Nadbużańska
* Ostoja
Nadgoplańska
* Ostoja
Nadwarciańska
* Ostoja
Napiwodzko-Ramucka
* Ostoja
Nidziańska
* Ostoja
Olsztyńsko-Mirowska
* Ostoja
Parczewska
* Ostoja Piska
* Ostoja Poleska
* Ostoja Poligon
Orzysz
* Ostoja
Proboszczowska
* Ostoja
Przedborska
* Ostoja Przemyska
* Ostoja
Rogalińska
* Ostoja
Sławniowicko-Burgrabicka
* Ostoja Słowińska
* Ostoja Suwalska
* Ostoja
?rodkowojurajska
* Ostoja ?widwie
(d. Jezioro ?widwie)
* Ostoja
Trzebiatowska
* Ostoja
Tyszowiecka
* Ostoja Warmińska
* Ostoja
Wielkopolska
* Ostoja Wigierska
* Ostoja
Witnicko-Dębnieńska
* Ostoja
Złotopotocka
* Ostoje
Nietoperzy Beskidu Wyspowego]
* Ostoje
Nietoperzy Powiatu Gorlickiego
P
* Pakosław
* Panieńskie Skały
* Paraszyńskie
Buczyny
* Pasmo Krowiarki
* Pasmo Policy
* Pastwiska nad
Huczwą
* Pełcznica
* Piaśnickie Łąki
* Piekielna Dolina
koło Polanicy
* Pieniny
* Płaskowyż
Nałęczowski
* Pływające wyspy
pod Rekowem
* Pobrzeże
Słowińskie
* Podziemia
Tarnogórsko-Bytomskie
* Pogórze
Przemyskie
* Pojezierze
Gnieźnieńskie
* Pojezierze
Ińskie
* Pojezierze
Mysliborskie
* Pojezierze
Sejneńskie
* Pojezierze
Sławskie
* Polesie
* Poleska Dolina
Bugu
* Police - kanały
* Popówka
* Pradolina
Bzury-Neru
* Pradolina
Warszawsko-Berlińska
* Przełom Nysy
koło Morzyszowa
* Przełom Wisły w
Małopolsce
* Przełomowa
Dolina Narwi
* Przełomy
Pełcznicy pod Książem
* Przybrzeżne wody
Bałtyku
* Przymorskie
Błota
* Przywidz
* Pustynia
Błędowska
* Puszcza
Augustowska
* Puszcza
Barlinecka
* Puszcza Biała
* Puszcza
Białowieska
* Puszcza
Bieniszewska
* Puszcza Borecka
* Puszcza
Darżlubska
* Puszcza
Goleniowska
* Puszcza Kampinoska
* Puszcza
Knyszyńska
* Puszcza
Kozienicka
* Puszcza nad Gwdą
* Puszcza
Napiwodzko-Ramucka
* Puszcza
Niepołomicka
* Puszcza Notecka
* Puszcza Piska
* Puszcza Romincka
* Puszcza Solska
* Puszcza
Wkrzańska
* Puszcza
Zgorzelecko-Osiecznicka
* Rogalińska
Dolina Warty
* Roztocze
* Roztocze
?rodkowe
* Rudawy
Janowickie
R
* Rzeka Pasłęka
S
* Sandr Brdy
* Schrony
Brzeskiego Rejonu Umocnionego
* Sieraków
* Sikórz
* Skałki Stoleckie
* Słowińskie Błoto
* Słubice (Natura
2000)
* Solecka Dolina
Wisły
* Staniszewskie
Błoto
* Stawska Góra
* Stawy Łężczok
(Rezerwat przyrody Łężczok)
* Stawy
Przemkowskie
* Stawy
Sobieszowskie
* Stawy w Borowej
* Stawy w
Brzeszczach
* Stawy Wielikąt i
Las Tworkowski
* Sterczów-ścianka
* Strzaliny koło
Tuczna
* Studzienickie
Torfowiska
* Suchy Młyn
* Suśle Wzgórza
* Szachownica
* Sztolnia w
Młotach
* Sztolnie w
Leśnej
* Sztolnie w
Senderkach
* Sztolnie w
Węglówce
* Świdnik
T
* Tatry
* Torfowiska
Chełmskie
* Torfowiska
Orawsko-Nowotarskie
* Torfowisko
Chłopiny
* Torfowisko
Młodno
* Torfowisko pod
Zieleńcem
* Torfowisko
Rzecińskie
* Torfowisko
Sobowice
* Torfowisko
Węglanowe Śniatycze
*
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski
* Trzy Młyny
* Twierdza
Terespol
* Twierdza
Wisłoujście
U
* Ujście Ilanki
* Ujście Noteci
* Ujście Odry i
Zalew Szczeciński
* Ujście Warty
* Ujście Wisły
* Uroczyska Lasów
Janowskich
* Uroczyska
Puszczy Drawskiej
* Uroczyska
Puszczy Solskiej
* Uroczysko
Mosty-Zahajki
W
* Waćmierz
* Wały
* Warmińskie Bociany
* Warnie Bagno
* Wąwóz Złotego
Potoku koło Złotego Stoku
* Wielikąt (Natura
2000)
* Ogromny Łęg
Obrzański
* Ogromny Sandr
Brdy
* Wielopole
(Natura 2000)
* Wisła Środkowa
* Włocławska
Dolina Wisły
* Wodny Dół
* Wolin i Uznam
* Wrzosowisko
Przemkowskie
* Wydmy
Lucynowsko-Mostowieckie
* Wygon
Grabowiecki
* Wysoczyzna
Elbląska
* Wzgórza Bukowe
* Wzgórza
Chęcińsko-Kieleckie
* Wzgórza
Kiełczyńskie
Z
* Zachodnie
Pojezierze Krzywińskie
*
Zachodniowołyńska Dolina Bugu
* Zalew Kamieński
i Dziwna
* Zalew
Szczeciński
* Zalew Wiślany
* Zalew Wiślany i
Mierzeja Wiślana
* Załęczański Łuk
Warty
* Zamek Świecie
* Zarośle
* Zatoka Pomorska
* Zatoka Pucka
* Zatoka Pucka i Półwysep Helski
* Zbiornik
Jeziorsko
* Zbiornik
Mietkowski
* Zbiornik Nyski
* Zbiornik
Otmuchowski
* Zbiornik
Podedworze
* Zbiornik
Turawski
* Zbiornik w
Nieliszu
* Zbiornik Wonieść
* Zlewnia Górnej
Huczwy
* Żurawce
* Żwirownia Skoki
* Żwirownia w
Starej Olesznej

Czym jest obszar Natura 2000 znaczenie w Słownik prawo O .