obiekt unieszkodliwiania co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Odpadów Unieszkodliwiania Obiekt

Co to jest OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW: przedmiot unieszkodliwiania odpadów
teren przydzielony do gromadzenia albo składowania odpadów wydobywczych, zarówno w formie stałej, jak i ciekłej, albo w roztworze lub w zawiesinie, poprzez następujące okresy: – bezterminowo dla obiektów unieszkodliwiania odpadów kategorii A i obiektów unieszkodliwiania odpadów ustalonych jako niebezpieczne w planie gospodarowania odpadami; – na moment powyżej sześciu miesięcy dla obiektów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wytworzonych niespodziewanie; – na moment powyżej jednego roku dla obiektów unieszkodliwiania odpadów innych niż odpady niebezpieczne i obojętne; – na moment powyżej trzech lat w razie obiektów unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby, odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w okresie prac poszukiwawczych, odpadów pochodzących z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i odpadów obojętnych

Czym jest obiekt unieszkodliwiania znaczenie w Słownik prawo O .