niezanieczyszczona gleba co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Gleba Niezanieczyszczona

Co to jest niezanieczyszczona gleba
gleba, która została usunięta z górnej warstwy gruntu w czasie działalności wydobywczej, i która nie jest zanieczyszczona w rozumieniu prawa krajowego Państwa Członkowskiego, gdzie zlokalizowane jest miejsce prowadzenia działalności albo w rozumieniu prawa wspólnotowego

Czym jest niezanieczyszczona gleba znaczenie w Słownik prawo N .