neutralizacja skażeń gleby co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Gleby Skażeń Neutralizacja

Co to jest neutralizacja skażeń gleby
mechanizm redukcji ilości zanieczyszczeń w glebie, zarówno
na miejscu, jak i w odpowiednich urządzeniach, w tym rekultywacja
terenów poeksploatacyjnych;

Czym jest neutralizacja skażeń gleby znaczenie w Słownik prawo N .