naprawa elementów co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja naprawa elementów przyrodniczych (w tym także regeneracja)

Co to jest naprawa przedmiotów przyrodniczych (w tym również regeneracja)
a) odnosząc się do gatunków chronionych albo chronionych siedlisk przyrodniczych - przywrócenie środowiska, przedmiotów przyrodniczych albo ich funkcji do stanu początkowego i usuwanie zagrożenia dla zdrowia ludzi,
b) odnosząc się do wód - przywrócenie środowiska, przedmiotów przyrodniczych albo ich funkcji do stanu początkowego i usuwanie zagrożenia dla zdrowia ludzi,
c) odnosząc się do powierzchni ziemi - usuwanie zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym przywrócenie do stanu zgodnego ze standardami jakości gleby i ziemi, w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

Czym jest naprawa elementów znaczenie w Słownik prawo N .