linia elektroenergetyczna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Bezpośrednia Elektroenergetyczna Linia

Co to jest linia elektroenergetyczna bezpośrednia
linia elektroenergetyczna łącząca wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą
albo linia elektroenergetyczna łącząca jednostkę wytwarzania energii elektrycznej
przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego
przedsiębiorstwa lub instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego
zależnych;

Czym jest linia elektroenergetyczna znaczenie w Słownik prawo L .