liczba równoważnych co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja liczba równoważnych mieszkańców - LRM (przy oczyszczaniu ścieków)

Co to jest liczba równoważnych mieszkańców - LRM (przy oczyszczaniu ścieków)
liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń
zawartych w ściekach w relacji do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń
w ściekach odprowadzanych od jednego mieszkańca pośrodku doby.
Praktycznie przyjęto, Iż jednostkowy ładunek = 60 g BZT5 na dobę;

Czym jest liczba równoważnych znaczenie w Słownik prawo L .