klęska żywiołowa co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Żywiołowa Klęska

Co to jest klęska żywiołowa
katastrofa naturalna albo awaria techniczna, której konsekwencje zagrażają życiu albo zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w ogromnych rozmiarach lub środowisku na znaczących obszarach, a pomoc i ochrona mogą być efektywnie podjęte tylko przy wykorzystaniu niezwykłych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji i specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem

Czym jest klęska żywiołowa znaczenie w Słownik prawo K .