jednostka poświadczona co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja jednostka poświadczona redukcji emisji

Co to jest jednostka poświadczona redukcji emisji
jednostka emisji
zredukowana albo emisja uniknięta gazów cieplarnianych otrzymana wskutek
realizacji projektu systemu czystego rozwoju, wyrażona jako ekwiwalent

Czym jest jednostka poświadczona znaczenie w Słownik prawo J .