inne metody co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja inne metody unieszkodliwiania/usuwania (dla wszystkich rodzajów odpadów)

Co to jest inne sposoby unieszkodliwiania/usuwania (dla wszystkich rodzajów odpadów)
każde postępowanie (łącznie z recyklingiem)
modyfikujące właściwości odpadów w celu doprowadzenia ich do stanu,
który nie stwarza zagrożeń dla życia albo zdrowia ludzi i dla
środowiska i/albo, pozwala na ich długookresowe bezpieczne magazynowanie;

Czym jest inne metody znaczenie w Słownik prawo I .