gospodarka leśna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Leśna Gospodarka

Co to jest gospodarka leśna
działalność leśna w dziedzinie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - niezależnie od skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny i płodów runa leśnego, a również sprzedaż tych produktów i realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu

Czym jest gospodarka leśna znaczenie w Słownik prawo G .