emja co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Emisja

Co to jest emisja
wprowadzane bezpośrednio albo pośrednio, wskutek działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby albo ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje albo pola elektromagnetyczne;
5) hałasie - rozumie się poprzez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz;
6) instalacji - rozumie się poprzez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
- których eksploatacja może wywołać emisję

Czym jest emisja znaczenie w Słownik prawo E .