dozór techniczny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Techniczny Dozór

Co to jest dozór techniczny
określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.
Dozór techniczny jest realizowany poprzez jednostki dozoru
technicznego.
Wykonywanie dozoru technicznego poprzez jednostki dozoru
technicznego nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących,
naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za
jakość i stan tych urządzeń, mające wpływ na ich bezpieczną pracę, odpowiednio z
przepisami o dozorze technicznym i przepisami szczególnymi

Czym jest dozór techniczny znaczenie w Słownik prawo D .