dokumentacja budowy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Budowy Dokumentacja

Co to jest dokumentacja budowy
pozwolenie na budowę wspólnie z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, stosunkowo potrzeby, rysunki i opisy wykorzystywane realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w razie realizacji obiektów sposobem
montażu - również dziennik montażu;

Czym jest dokumentacja budowy znaczenie w Słownik prawo D .