dobra praktyka laboratoryjna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Laboratoryjna Praktyka Dobra

Co to jest Dobra Praktyka Laboratoryjna
mechanizm zapewnienia jakości
badań, określający zasady organizacji jednostek badawczych wykonujących
niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i środowiska,
zwłaszcza badania substancji i preparatów chemicznych wymagane ustawą, i
warunki, w jakich te badania są planowane, przeprowadzane i monitorowane, a ich
wyniki są zapisywane, przechowywane i podawane w sprawozdaniu;

Czym jest Dobra Praktyka Laboratoryjna znaczenie w Słownik prawo D .