dawka skuteczna efektywna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja dawka skuteczna (efektywna) promieniowania

Co to jest dawka efektywna (skuteczna) promieniowania
suma ważonych dawek równoważnych od
zewnętrznego i wewnętrznego napromienienia tkanek i narządów, wyrażona wzorem:
E =

ωTHT
T
Gdzie:
- ωT – współczynnik wagowy różnych tkanek

Czym jest dawka skuteczna (efektywna znaczenie w Słownik prawo D .