dawka pochłonięta co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Promieniowania Pochłonięta Dawka

Co to jest dawka pochłonięta promieniowania
energia promieniowania jonizującego przekazana
materii w elemencie objętości podzielona poprzez masę tego elementu, wyrażona
wzorem:
gdzie:
* dE - energia
przekazana poprzez promieniowanie jonizujące materii w elemencie objętości,
* dm - masa
materii zawarta w elemencie objętości.
Dawka pochłonięta znaczy dawkę uśrednioną w tkance albo narządzie. Legalną
jednostką miary dawki pochłoniętej jest grej o oznaczeniu "Gy"

Czym jest dawka pochłonięta znaczenie w Słownik prawo D .