bilansowanie handlowe co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Handlowe Bilansowanie

Co to jest bilansowanie handlowe
zgłaszanie operatorowi mechanizmu przesyłowego
elektroenergetycznego poprzez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do
realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych poprzez użytkowników
mechanizmu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej
lub pobranej energii elektrycznej i wielkości ustalonych w takich umowach dla
każdego okresu rozliczeniowego;

Czym jest bilansowanie handlowe znaczenie w Słownik prawo B .