jakimi sposobami najlepiej co to znaczy

Czy przydatne?

Jakimi sposobami najlepiej jest ogłaszać ewakuację?

Definicja z ang. The means by which it is best to announce the evacuation?, z niem. Die Mittel, mit denen es am besten, um die Evakuierung zu verkünden?.

Co to jest: Ewakuację należy ogłaszać wszystkimi dostępnymi w danym obiekcie środkami technicznymi. Osoby najbliższe należy alarmować głosem, pamiętając, by czynić to spokojnie i w niewywołujący paniki sposób. W obiektach niewyposażonych w instalację sygnalizacyjną, nagłaśniającą albo urządzenia do automatycznego nadawania komunikatów głosowych dobrze jest używać z przenośnych urządzeń rozgłoszeniowych tak zwany tub. Efektywną metodą jest także rozesłanie na teren obiektu gońców. W tym przypadku należy pamiętać, by były to osoby ogólnie znane, które nie będą musiały tracić czasu na udowadnianie prawdziwości przekazywanych poprzez siebie poleceń. W budynkach szkolnych ewakuację można ogłaszać odpowiednim, przedtem określonym sygnałem dzwonków. Szczególną uwagę zwraca ciąg krótkich, powtarzających się cyklicznie dźwięków dzwonka, nadawanych poprzez cały czas trwania ewakuacji

Czym jest Jakimi sposobami najlepiej znaczenie w Definicje w miejscu pracy .