jakie obiekty powinny co to znaczy

Czy przydatne?

Jakie obiekty powinny posiadać opracowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Definicja z ang. What objects should have prepared instructions for Fire Safety?, z niem. Welche Objekte sollten Anweisungen für die Fire Safety vorbereitet haben?.

Co to jest: Odpowiednio z dokonaną w lipcu 2003r. nowelizacją regulaminów znacząco ograniczono obiekty, dla których istnieje wymóg posiadania Dyrektyw Bezpieczeństwa Pożarowego. Aktualnie instrukcje wymagane są jedynie w obiektach albo ich strefach stanowiących oddzielną strefę pożarową przydzielonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych o kubaturze powyżej 1000 m3, inwentarskich o kubaturze powyżej 1500 m3 i obiektów innych niż budynki (na przykład place składowe, targowiska, zamknięte tereny rekreacyjne, stadiony, kąpieliska i tym podobne) o pow. powyżej 1000 m2. Ponadto obowiązkiem posiadania Dyrektyw Bezpieczeństwa Pożarowego objęte są wszystkie inne niż wymienione wyżej obiekty, jeśli występuje w nich strefa albo pomieszczenie zagrożone wybuchem

Czym jest Jakie obiekty powinny znaczenie w Definicje w miejscu pracy .