powinny oznakowane hydranty co to znaczy

Czy przydatne?

Jak powinny być oznakowane hydranty pożarowe?

Definicja z ang. As they should be marked hydrants?, z niem. Wie sollten sie Hydranten kennzeichnen?.

Co to jest JAK POWINNY BYĆ OZNAKOWANE HYDRANTY POŻAROWE?: Miejsca lokalizacji wewnętrznych hydrantów pożarowych, a również same szafki hydrantowe należy oznakowywać tablicą wyobrażającą umieszczony na czerwonym tle biały, nawinięty na szpulę wąż. Symbol ten musi być zgodny ze wzorem ustalonym w Polskiej Normie PN-92-N-01256/01 pt. „Znaki bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa”. W trakcie oznakowywania szafek należy uważać, by hydrantów wewnętrznych nie pomylić z zaworami tak zwany suchych pionów wodnych, a więc wewnętrznej instalacji, którą napełnienia się wodą z zewnętrznego źródła, na przykład ze zbiornika samochodu strażackiego dopiero w chwili trwania akcji gaśniczej. W przeciwieństwie od hydrantów wewnętrznych, rozmieszczone na terenie zakładu pracy poza budynkami hydranty zewnętrzne oznakowujemy innym symbolem. Wzór tego znaku (czarna, umieszczona pomiędzy szerokimi czerwonymi pasami spora litera H na białym tle) ustala Polska Norma PN-N-01256-4 pt. „Znaki bezpieczeństwa, techniczne środki przeciwpożarowe”

Czym jest Jak powinny być oznakowane znaczenie w Definicje w miejscu pracy .