gdzie można znaleźć przepy co to znaczy

Czy przydatne?

Gdzie można znaleźć przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego?

Definicja z ang. Where can I find the rules of fire protection and fire safety?, z niem. Wo finde ich die Regeln des Brandschutzes und der Brandschutz finden?.

Co to jest: Wszystkie regulaminy z tej dziedziny mają charakter jawny i są publikowane w Dziennikach Ustaw RP. Niemniej jednak, z uwagi na ciągłe zmiany w obowiązującym prawie, pierwotne teksty tych regulaminów w miarę błyskawicznie stają się nieaktualne. Dlatego w najwyższym stopniu miarodajnym źródłem są cyklicznie aktualizowane, specjalistyczne elektroniczne programy prawnicze zawierające jednolite (wspólnie z bieżącymi zmianami) teksty wszystkich aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i resortowych Dziennikach Urzędowych. Elektroniczne zbiory i katalogi regulaminów mają dodatkową zaletę w formie aktywnych odnośników pozwalających szybko wyszukiwać i przechodzić do regulaminów wykonawczych wydanych opierając się na przeglądanego aktu prawnego

Czym jest Gdzie można znaleźć przepisy znaczenie w Definicje w miejscu pracy .