zrobić sytuacji zauważenia co to znaczy

Czy przydatne?

Co zrobić, gdy w sytuacji zauważenia zagrożenia zapomnimy numeru alarmowego do straży pożarnej i innych służb ratowniczych?

Definicja z ang. What to do if you see any danger in case we forget the emergency number for the fire department and other emergency services?, z niem. Was tun, wenn Sie keine Gefahr für den Fall, wir vergessen, die Notrufnummer für die Feuerwehr und andere Notdienste sehen?.

Co to jest: Zdarza się, Iż człowiek będący pod wpływem silnego stresu traci umiejętność racjonalnego myślenia, może także więc zapomnieć numer telefonu do straży pożarnej. W celu ułatwienia działań w tych przypadkach, odpowiednio z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138), właściciel zarządca albo użytkownik budynku albo placu składowego zobowiązany jest do umieszczenia w widocznych miejscach dyrektyw postępowania na wypadek pożaru wspólnie z wykazem numerów telefonów alarmowych

Czym jest Co zrobić, gdy w sytuacji znaczenie w Definicje w miejscu pracy .