obiekty zamieszkania co to znaczy

Czy przydatne?

Co to są obiekty zamieszkania zbiorowego?

Definicja z ang. What are the collective residential buildings?, z niem. Was sind die kollektiven Wohngebäuden?.

Co to jest CO TO SĄ OBIEKTY ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO?: Przedmiotami zamieszkania zbiorowego są wszystkie budynki przydzielone do okresowego zamieszkania w nich ludzi przebywających poza stałym miejscem pobytu, czyli: hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, sanatoria, schroniska turystyczne, schroniska społeczne, internaty, domy studenckie, budynki koszarowe, budynki zakwaterowania na terenie zakładów karnych, aresztów, domów poprawczych i schronisk dla nieletnich i domy dziecka, domy rencistów i domy zakonne

Czym jest Co to są obiekty zamieszkania znaczenie w Definicje w miejscu pracy .