inne miejscowe zagrożenie co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest inne miejscowe zagrożenie?

Definicja z ang. What is the other local threat?, z niem. Was ist die andere lokale Bedrohung?.

Co to jest: Innym miejscowym zagrożeniem tytułujemy każde zdarzenie nie będące pożarem albo klęską żywiołową, wskutek którego może dojść do zagrożenia życia ludzkiego albo strat w mieniu

Czym jest Co to jest inne miejscowe znaczenie w Definicje w miejscu pracy .