dźwig pożarowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest dźwig pożarowy?

Definicja z ang. What is a crane fire?, z niem. Was ist ein Kran Feuer?.

Co to jest: Dźwig dla potrzeb ekip ratowniczych nazywany kolokwialnie dźwigiem pożarowym, to jest dźwig osobowy, który w przeciwieństwie od standartowych urządzeń tego typu musi spełniać specjalne, bardzo rygorystyczne wskaźniki techniczne określone w paragrafach 253–255 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w kwestii warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690). W przeciwieństwie od dawniejszych regulaminów aktualnie nie jest wymagany nałożony poprzednio 1-minutowy wyznacznik maksymalnego czasu przejazdu kabiny pomiędzy dwoma krańcowymi przystankami

Czym jest Co to jest dźwig pożarowy znaczenie w Definicje w miejscu pracy .