dźwiękowy system ostrzegawczy co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest dźwiękowy system ostrzegawczy?

Definicja z ang. What is audible warning system?, z niem. Was ist akustisches Warnsystem?.

Co to jest: Dźwiękowy mechanizm ostrzegawczy to jest wzbudzane sygnałem z mechanizmu sygnalizacji pożarowej automatyczne urządzenie umożliwiające bez udziału człowieka rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. Wykorzystywanie takich urządzeń wymagane jest między innymi w sporych obiektach handlowych i widowiskowych, teatrach, kinach, dworcach, większych hotelach, sanatoriach i szpitalach. Szczegółowy lista obiektów, gdzie wymagane jest wykorzystywanie takich urządzeń, ustala § 25 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138)

Czym jest Co to jest dźwiękowy system znaczenie w Definicje w miejscu pracy .