wynagrodzenie uzależniona co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzenie uzależniona od wkładu

Definicja z ang. Wage dependent contribution, z niem. Lohnabhängigen Beitrag.

Co to znaczy: To jest jedna z metod wynagradzania, będąca połączeniem sposoby wynagradzania za kompetencje z wynagradzaniem za efekty. Może być zdefiniowana jako mechanizm podejmowania decyzji płacowych opartych zarówno na ocenie wyników pracownika, jak i jego zdolności i kompetencji Wkładem to jest, co pracownik robi, by osiągnąć określony rezultat (cel). Wkład ustala rolę pracownika w osiąganiu wyników przez zastosowanie zdolności i kompetencji.
Wynagrodzenie uzależniona od wkładu najlepiej sprawdza się w systemach wynagrodzeń z szerokimi kategoriami zaszeregowania. Użytkować ją można na dwa metody:
· podejście całościowe – obejmujące ocenę wkładu pracownika z Wiadomością o wynikach i kompetencjach
· oddzielna ocena wyników i kompetencji i uwzględnienie ich w decyzjach płacowych

Czym jest Wynagrodzenie uzależniona od znaczenie w Słownik pracy W .