motywacja co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Motywacja

Definicja z ang. Motivation, z niem. Motivierung.

Co to znaczy: Zestaw sił, które wywołują, Iż ludzie podejmują określone akcje. Obejmuje wszystkie impulsy, które powodują, ukierunkowują i podtrzymują zachowania człowieka zmierzające w wybranym kierunku. Do strategii zwiększania motywacji należy:
• wzbogacanie pracy (zlecanie zadań, wymagających dodatkowych zdolności - poczucie większych zdolności, samospełnienia);
• tworzenie kół jakości (członkowie są ochotnikami, następuje podnoszenie zainteresowania i kontroli, włączanie pracowników w Mechanizm decydujący, mające na celu wzmaganie ich poczucia samorealizacji);
• tworzenie autonomicznych grup pracowniczych (ekipy są tworzone poprzez organizację, otrzymują do wykonania zadania; powstają tu związki międzyludzkie, uczucie spełnienia);
• oceny skierowane na Wynik (osiągnięcie ustalonych celów jest miarą oceny i późniejszej nagrody, ze wszech miar słuszne wg teorii sprawiedliwości);
• opracowanie mechanizmu szkoleń;
• przejrzysty mechanizm wynagradzania i premiowania

Czym jest Motywacja znaczenie w Słownik pracy M .