Co oznacza Mainstreaming
Definicja równości płci do wszystkich strategii i działań politycznych, na etapie planowania, wdrażania, monitorowania, i opis. Co to jest Gender mainstreaming znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Gender mainstreaming

Definicja: Czyli włączanie problematyki płci do głównego nurtu oznacza systematyczne włączanie problematyki równości płci do wszystkich strategii i działań politycznych, na etapie planowania, wdrażania, monitorowania, i ewaluacji oraz formułowanie ogólnej polityki pod tym kątem i wykorzystywanie w tym celu specjalnych środków (Komunikat Komisji, COM(96) 67, 21 II 1996).

Wszystkie pojęcia z zakresu Prawa Unii Europejskiej Wszystkie definicje ekonomiczne .