Definicja: Mainstreaming gender

to: Czyli włączanie problematyki płci do głównego nurtu oznacza systematyczne włączanie problematyki równości płci do wszystkich strategii i działań politycznych, na etapie planowania, wdrażania, monitorowania, i ewaluacji oraz formułowanie ogólnej polityki pod tym kątem i wykorzystywanie w tym celu specjalnych środków (Komunikat Komisji, COM(96) 67, 21 II 1996).

Pokrewne definicje UE: