wprowadzenie substancji co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja wprowadzenie substancji lub preparatu do obrotu

Co to jest wprowadzenie substancji albo preparatu do obrotu
udostępnienie substancji albo preparatu osobom trzecim w regionie
Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium krajów członkowskich UE
i terytorium Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, o ile ustawa nie stanowi
odmiennie; rozumie się poprzez to także wprowadzenie substancji albo preparatu
spoza terytorium, o którym mowa ponad, na region celny Rzeczypospolitej
Polskiej albo krajów członkowskich UE i innych krajów wymienionych
ponad;

Czym jest wprowadzenie substancji lub znaczenie w Słownik prawo W .