budynki urządzenia służące co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu

Co to jest budynki i urządzenia wykorzystywane wyłącznie produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno-spożywczemu
budynki i urządzenia
wykorzystywane przechowywaniu środków produkcji, prowadzeniu produkcji rolniczej,
przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produktów
rolniczych

Czym jest budynki i urządzenia służące znaczenie w Słownik prawo B .