biopaliwa ciekłe co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Ciekłe Biopaliwa

Co to jest biopaliwa ciekłe
a) benzyny silnikowe zawierające ponad 5,0 % objętościowo biokomponentów albo ponad 15,0 % objętościowo eterów,
b) olej napędowy zawierający ponad 5,0 % objętościowo biokomponentów,
c) ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter i czysty olej roślinny - stanowiące samoistne paliwa,
d) biogaz - gaz zdobyty z biomasy,
e) biowodór - wodór pozyskiwany z biomasy,
f) biopaliwa syntetyczne - syntetyczne węglowodory albo mieszanki syntetycznych węglowodorów, produkowane z biomasy, stanowiące samoistne paliwa

Czym jest biopaliwa ciekłe znaczenie w Słownik prawo B .