definicja, pożar

Czy przydatne?

Co to jest pożar?

Definicja z ang. What is fire?, z niem. Was ist das Feuer?.

Co to jest: Pożarem tytułujemy każdy sytuacja niekontrolowanego procesu spalania materiałów palnych

Wszystkie pojęcia z zakresu prawa pracy, kodeksu pracy Lista terminów BHP .