prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Wspólnoty Inicjatywa Co to jest środków do rozwiązania specjalnych problemów w ramach Wspólnot Europejskich. Opracowuje go Komisja Europejska, a jest wykonywany,
  • Co oznacza Rodzina Co to jest stosunkiem małżeńskim), ich dzieci i wszystkich krewnych każdego z małżonków. O istnieniu r. decydują dwa rodzaje więzi,
  • Co oznacza Europy Dla Młodzież Co to jest projekt znajduje się w trzeciej fazie (1995-99) polegającej między innymi na koordynacji innych programów dot. młodych ludzi,
  • Co oznacza Polityczny Cel Co to jest zaplanowane postępowanie; wyobrażenie skutku działania wsferze polit. - rezultatu wzajemnych oddziaływań pomiędzy partiami polit.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

  • Definicja Instytucja Co to znaczy dziedzinie zaliczany do → sfery niematerialnej (świadczący → usługi, na przykład szpital, sąd, bank, biblioteka, instytut naukowy,
  • Definicja Grekokatolicy Co to znaczy Kościołów wschodnich (→ wschodnie Kościoły), którzy uznali dogmaty i prawo Kościoła rzymskokatolickiego, w tym władzę papieża,
  • Definicja Kulturowa Przestrzeń Co to znaczy o dużej wartości religijnej, kulturowej, historycznej, symboli, miejsc istotnych w historii; mający spore znaczenie, szczególnie,
  • Definicja Płci Struktura Co to znaczy ludności są normalnie liczebnie nierówne. S.p. mierzona jest przy użyciu → współczynnika feminizacji albo → współczynnika.