prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

 • Co to jest współspalarnia odpadów Definicja kluczowym celem jest wytwarzanie energii albo produktów, gdzie wspólnie z paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu,
 • Co to jest zakład górniczy Definicja zespół środków wykorzystywanych bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane i,
 • Co to jest radiologia zabiegowa Definicja diagnostyczne dokonywane przez skórę pacjenta albo w inny sposób, realizowane w znieczuleniu miejscowym albo znieczuleniu ogólnym,
 • Co to jest morskie wody wewnętrzne Definicja ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

 • Co oznacza skrutacyjna komisja Co to jest specjalnie powołany organ do obliczania oddanych w wyborach głosów,
 • Co oznacza broń bakteriologiczna Co to jest wykorzystująca do niszczenia przeciwnika i jego żywnościowego zaplecza (zwierząt i upraw roślinnych) środki biologiczne,
 • Co oznacza subkultura Co to jest składających się na kult. młodzieżową; jej specyficznymi cechami są: spontaniczność, opozycyjność w relacji do kultury dorosłych,
 • Co oznacza żyrant Co to jest finansowego innej osoby. Gdy osoba ta nie spłaci zobowiązania, żyrant ma wymóg jego spłaty i prawo do dochodzenia zwrotu tej sumy.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

 • Definicja Społeczność Co to znaczy społeczne pomiędzy jej członkami, np. na zasadzie sąsiedztwa (s. terytorialna, → zbiorowość terytorialna), koleżeństwa, wspólnoty,
 • Definicja Region Demograficzno -Społeczny Co to znaczy ludnościowych (na przykład podobnym natężeniem składowych ruchu naturalnego i wędrówkowego, struktury wieku i płci mieszkańców,
 • Definicja Szari’At Co to znaczy muzułmanina (→ islam), który wg teologów i prawników jest dziełem Boga objawionym prorokom, a równocześnie traktowany jest jako,
 • Definicja Region Uprzemysławiany Co to znaczy ekonomicznej na oznaczenie tych → regionów, które charakteryzują się bardzo sporą dynamiką przeobrażeń → struktury przestrzenno.