Co to jest: Pomoc w dziedzinie prawa i finansów. Słownik w Polsce i na terenie UE. Definicje z prawa, z kraju i geografii. Co znaczy prawo pracownika w miejscu pracy.

unia, europejska, definicja, prawo, sprawiedliwość, finanse, słownik, prawo, pracy, obywatel, miejsce, pracy

Definicje prawne, zasady i reguły

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

W kraju definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Eta Co to jest organizacja Basków przez działania zbrojne i terroryzm walcząca od 1959 o niezależność od Hiszpanii,
  • Co oznacza Nominalna cena Co to jest określona poprzez emitenta. Pomimo to papier może być sprzedawany po innej niż nominalna cenie,
  • Co oznacza Polityczny cel Co to jest zaplanowane postępowanie; wyobrażenie skutku działania wsferze polit. - rezultatu wzajemnych,
  • Co oznacza Aborcja Co to jest opróżnieniu jamy macicy z rozwijającego się tam jaja płodowego. W Polsce a. klasyfikuje Ustawa z.

Definicje z geografii

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

  • Definicja Braminizm Co to znaczy przed naszą erą, gdzie forma (ceremonie, obrzędy) dominowała nad treścią religijną, dzięki czemu,
  • Definicja Olmekowie Co to znaczy Indianie Ameryki Środkowej i Południowej, → Majowie, prekolumbijskie kultury,
  • Definicja Port Co to znaczy wyładunek towarów, jak i przewóz pasażerów. Z racji na rodzaj → transportu wyróżniamy porty morskie,
  • Definicja Kopieniactwo Co to znaczy żywności przy zastosowaniu prostych narzędzi (motyka, sierp, topór) występująca w okresie neolitu.