prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Transakcja Co to jest uczestniczy w życiu gosp., tzn. produkuje i sprzedaje bądź nabywa element transakcji ( dobra i usługi,
  • Co oznacza Emerytura Co to jest pracownikowi (albo jego rodzinie) po przepracowaniu ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Wiek emerytalny,
  • Co oznacza Realna Wartość Co to jest przeważnie w pieniądzu, wyznaczona poprzez ceny i uwzględniająca wpływ czynników zewn., na przykład inflacji,
  • Co oznacza Apostolska Stolica Co to jest potwierdzone poprzez Sobór Watykański I (1870). SA podejmuje najwyższe decyzje w kwestiach wiary. Na arenie miedzynar. Nazwa.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

  • Definicja Arjowie Ariowie Co to znaczy które w okresie 2000– 1500 r. p.n.e. opanowały dolinę Indusu i Wyżynę Irańską, dając początek → indoirańskim ludom,
  • Definicja Ladakhowie Co to znaczy stanu Dżammu i Kaszmir (→ chińsko-tybetańskie ludy, → tybetańsko -birmań skie ludy). Stanowią ludność pochodzenia,
  • Definicja Bezpaństwowy Ustrój Co to znaczy władzy państwowej), gdzie występuje brak żadnych środków przymusu wobec mieszkańców, powszechna równość obywateli, pełnia swobód,
  • Definicja Przestrzenne Preferencje Co to znaczy ustalonych → potrzeb, na przykład mieszkaniowych, wypoczynku, zdrowotnych, a nawet chęć przeniesienia się na stałe do ustalonych.