unia, europejska, definicja, prawo, sprawiedliwość, finanse, słownik, prawo, pracy, obywatel, miejsce, pracy

Definicje prawne, zasady i reguły

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

W kraju definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Statut Co to jest i zasady działania organizacji (na przykład s. partii politycznej, s. stowarzyszenia) albo,
  • Co oznacza Ortodoksja Co to jest rygorystyczne przestrzeganie jakichś zasad, postawa bliska fundamentalizmowi. Mianem tym ustala się,
  • Co oznacza Łotwa Co to jest wsch. u pd. wybrzeży Bałtyku. Pow. 63 700 km2, ludność 2 mln 700 tys.: Łotysze 52%, Rosjanie 34,
  • Co oznacza Zdrowia organizacja światowa Co to jest rozpoczęła działalność w 1948. Liczy 187 członków, siedzię ma w Genewie. Celem WHO jest dążenie.

Definicje z geografii

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

  • Definicja Pracujący Co to znaczy dochód. To są zarówno → zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak i właściciele firm i gospodarstw,
  • Definicja Miast funkcje Co to znaczy wykonywanej w mieście, od których zależy jego bieżący i przyszły rozwój. F.m. określa się w oparciu,
  • Definicja Campus Co to znaczy funkcji uniwersyteckich, gdzie zlokalizowane są placówki szkolnictwa wyższego (uniwersytety, szkoły,
  • Definicja Funkcja administracyjna Co to znaczy funkcja administracyjna.