Definicja prawo miejsce pracy w słowniku

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Świat Trzeci Co to jest dekolonizacji, wprowadzone w 1952 poprzez socjologa fran. A. Sauvy. Użytkowane wymiennie z takimi terminami, jak państwa,
  • Co oznacza Redyskonto Co to jest posiadacza, odsprzedaje go za gotówkę bankowi centralnemu. Banki starają się w ten sposób powiększyć własne rezerwy gotówkowe,
  • Co oznacza Orzecznictwo Co to jest wydawaniu decyzji w formie wyroku albo postanowienia w konkretnych kwestiach. W państwach anglosaskich (między innymi w W,
  • Co oznacza Wojskowe Sądy Co to jest sądownictwa szczególnego. Orzecznictwu s.w. podlegają kwestie o przestępstwa popełnione poprzez: żołnierzy w czynnej służbie.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

  • Definicja Semangowie Co to znaczy do ludów negryckich (→ czarna odmiana człowieka), zamieszkujący trudno dostępne obszary płn. Malezji i płd. Tajlandii (łącznie,
  • Definicja Zbiór Co to znaczy w → rolnictwie znaczy ogół ziemiopłodów zgromadzonych z pola (→ plon,
  • Definicja Kwakrzy (Towarzystwo Przyjaciół, Dzieci Światła Co to znaczy poprzez G. Foxa w poł. XVII w. w Anglii, której nadano nazwę Towarzystwo Przyjaciół. Nazwano ich również kwakrami, tzn. drżącymi,
  • Definicja Języki Indoaryjskie Co to znaczy językowa) powstałe z mieszania się języków plemion aryjskich, które napłynęły w II–I tysiącleciu przed naszą erą na Półwysep.