Definicja prawo miejsce pracy w słowniku

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Wspólnotowe Prawo Co to jest tworzące Wspólnoty i modyfikujące w sposób zasadniczy ich funkcjonowanie: Traktat Paryski (1951) o utworzeniu Europejskiej,
  • Co oznacza Afrykańskiej Jedności Organizacja Co to jest utworzona 1963 w Addis Abebie. Wywodzi się z ruchu krajów niezaangażowanych i panafrykanizmu. Cele OJA: umacnianie jedności i,
  • Co oznacza Białoruś Co to jest około 11 mln - raczej Białorusinów, 13% Rosjan, 4% Polaków. Jedna z b. republik ZSRR, proklamowała niepodległość (1991), weszła w,
  • Co oznacza Efta Co to jest zobacz Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.